КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС (066) 791 66 16

Инструкция по возврату

Повернення
Повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині hot, - sale.com.ua здійснюється за правилами, встановленими Законом України "Про захист прав споживачів".
Вартість повернення оплачується клієнтом.
Клієнт може вибрати будь-якого кур'єра, але треба пам'ятати, що доставка поверненого товару має бути здійснена впродовж 14 днів з моменту приміщення запиту про повернення online.
ТЕРМІНИ І УМОВИ
Hot - sale  залишає за собою право приймати повернення тільки при виконанні наступних умов :
- Письмово звернутися і вказати причину повернення
- Кожен товар має бути повернений з усіма оригінальними бирками, упаковкою і аксесуарами (футляри, вішалки, чохли для одягу і так далі), отриманими разом із замовленням.
- На повертаному товарі не повинно бути слідів користування або видозміни якого-небудь типу (носіння, прання, прасування і так далі).
- Товар має бути возращен в тому ж вигляді, в якому він був отриманий, і упакований відповідним чином
- Брендові коробки для взуття і аксесуарів є складовою частиною товару. Вони мають бути повернені цілком і не можуть бути використані як зовнішня упаковка для пересилки.
- Доставка поверненого товару на склад hot - sale.com.ua має бути здійснена впродовж 14 днів з моменту купівлі (отримання товару).
-Товар має бути повернений за адресою,звідки була здійснена доставка замовлення.
Зверніть увагу, якщо ви пришлете нам товар, який не підлягає поверненню, ми будемо вимушені відправити вам його назад, при цьому витрати за пересилку оплачуєте Ви.
Hot - sale.com.ua залишає за собою право відмовити в прийнятті товару, якщо повернення не відповідає термінам або умовам, передбаченим політикою повернення. В цьому випадку про відмову буде повідомлено по електронній пошті, і клієнт зможе вибрати повторну пересилку собі придбаного товару за власний рахунок.
КОМПЕНСАЦІЯ (повернення засобів)
Сума компенсації відповідає вартості поверненого товару.
У разі повернення товару неналежної якості, ми ми беремо на себе витрати по пересилці товару назад нам.
Терміни компенсації : впродовж п'ятнадцяти днів з моменту вступу возрата на склад.
Тип компенсації залежить від типу оплати замовлення :
- Кредитна картка: у разі, якщо замовлення було сплачене по кредитній або передоплаченій картці, для компенсації буде використана та ж картка.
    - Готівкові кошти, якщо товар був сплачений наличными кур'єрові.
Для отримання інформації або напряму запитів про процедуру повернення Ви можете зв'язатися з нами в розділі "контакти".

Возврат

Возврат товаров, приобретенных в интернет-магазине hot-sale.com.ua осуществляется по правилам, установленным Законом Украины «О защите прав потребителей».

Стоимость возврата оплачивается клиентом.

Клиент может выбрать любого курьера, но нужно помнить, что доставка возвращенного товара должна быть осуществлена в течение 14 дней с момента помещения запроса о возврате online.

СРОКИ И УСЛОВИЯ

Hot-sale  оставляет за собой право принимать возврат только при выполнении следующих условий:

- Письменно обратиться и указать причину возврата

- Каждый товар должен быть возвращен со всеми оригинальными бирками, упаковкой и аксессуарами (футляры, вешалки, чехлы для одежды и т.д.), полученными вместе с заказом.

- На возвращаемом товаре не должно быть следов пользования или видоизменения какого-либо типа (ношения, стирки, глажки и т.д.).

- Товар должен быть возращен в том же виде, в каком он был получен, и упакован соответствующим образом

- Брендовые коробки для обуви и аксессуаров являются составной частью товара. Они должны быть возвращены целиком и не могут быть использованы как внешняя упаковка для пересылки.

- Доставка возвращенного товара на склад hot-sale.com.ua должна быть осуществлена в течение 14 дней с момента покупки (получения товара).

-Товар должен быть возвращен по адресу ,откуда была осуществлена доставка заказа.

Обратите внимание, если вы пришлете нам товар, который не подлежит возврату, мы будем вынуждены отправить вам его обратно, при этом расходы за пересылку оплачиваете Вы.

Hot-sale.com.ua оставляет за собой право отказать в принятии товара, если возврат не соответствует срокам или условиям, предусмотренным политикой возврата. В этом случае об отказе будет сообщено по электронной почте, и клиент сможет выбрать повторную пересылку себе приобретенного товара за собственный счет.

КОМПЕНСАЦИЯ (возврат средств)

Сумма компенсации соответствует стоимости возвращенного товара.

В случае возврата товара ненадлежащего качества, мы берем на себя расходы по пересылке товара обратно нам.

Сроки компенсации: в течение пятнадцати дней с момента поступления возрата на склад.

Тип компенсации зависит от типа оплаты заказа:

  • - Кредитная карточка: в случае, если заказ был оплачен по кредитной или предоплаченной карточке, для компенсации будет использована та же карточка.
  • - Наличные средства, если товар был оплачен наличными курьеру.

 Для получения информации или направления запросов о процедуре возврата Вы можете связаться с нами в разделе «контакты».go_up icon