КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС (066) 791 66 16

Условия продажи и гарантии на товары

100% оригинальность брендов

ГАРАНТІЇ І ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ

✅ HOT - SALE.COM.UA пропонує до продажу виключно автентичні, оригінальні високоякісні товари. Наш магазин не продає уживані (вживані) вироби; виключаючи і випадки, коли подібні товари повинні мати особливі характеристики (наприклад, обумовленими типом матеріалів або спеціальною обробкою), hot - sale.com.ua забезпечує точну вказівку подібних характеристик на картці товару. У разі можливих ушкоджень, викликаних товарами, hot - sale.com.ua відхиляє будь-яку відповідальність, оскільки відповідальність несе в даному випадку виготівник. Усі товари, що продаються на сайті hot, - sale.com.ua, забезпечені етикетками, які є невід'ємною частиною виробів. Магазин залишає за собою право не приймати повернень товарів без етикетки.

ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Щоб здійснити замовлення на купівлю на сайті інтернет-магазину hot - sale.com.ua. необхідно, щоб користувач вказав контактну особу, дійсну адресу доставки і контактний телефон
Оформлення замовлення на купівлю здійснюється за допомогою наступної процедури:

     Після вибору одного або декількох товарів для придбання, натиснути на "В КОШИК".
     "Оформити замовлення" - заповните форму замовлення згідно інструкції. Виберіть форму доставки, заповніть ваші контактні дані. Поля зі знаком * є обов'язковими для заповнення.У формі замовлення вказуються основні характеристики замовлених товарів, ціна (включаючи усі податки або збори, якщо їх можна визначити), витрати на доставку, порядок оплати і доставки товарів.
     Перед відправкою форми замовлення необхідно прочитати загальні умови продажу і інформацію про право відмови від купівлі.
     При оформленні замовлення необхідно перевірити дані, що вносяться, щоб при необхідності виправити помилки. Якщо у вас є побажання - заповните віконце "коментарі до замовлення".
     На цьому етапі, щоб відправити форма замовлення в hot - sale.com.ua, натиснути на "Підтвердити замовлення". У той момент, коли hot - sale.com.ua отримає форма замовлення, пропозиція про купівлю вважається переданою. Ви отримаєте на свій e - mail копію замовлення.
     Замовлення архівується у базі цих полученых замовлень і може бути перевірений у будь-який момент.

Факт купівлі-продажу товарів вважається ув'язненим тільки у той момент, коли hot - sale.com.ua повідомить клієнта про відправку відповідного товару або передасть його клієнтові кур'єром.

HOT - SALE.COM.UA зберігає за собою право не виконувати замовлення, дані про яких відсутні або є помилковими, або відсутні гарантії платоспроможності клієнта. У даних випадках користувач буде проінформований електронним листом про неможливість виконання замовлення і причини цього. Крім того, hot - sale.com.ua залишає за собою право не виконувати замовлення на купівлю, якщо з будь-якої причини, у тому числі тимчасовою, товар недоступний. В даному випадку, впродовж 3 (трьох) днів з моменту отримання замовлення, магазин інформує електронним листом або по телефону клієнта про те, що товар недоступний. і здійснює повернення засобів, якщо такі вже виплачені. Hot - sale.com.ua зберігає за собою право приймати виключно ті замовлення на купівлю, які вирушають по Україні.Якщо запит виходить з іншої країни, доставка і оплата замовлення обговорюються в окремому порядку. Якщо замовлені товари доступні, hot - sale.com.ua зобов'язується обробити замовлення і відправити товари впродовж 2 - x (двох) днів. Магазин не несе ніякої відповідальності за затримки доставки товарів з незалежної від нас причини, наприклад, тому що доставкою управляє найманий персонал служби доставки.

ОПЛАТА
У формі замовлення вказуються різні способи оплати вартості товарів і відповідних витрат на доставку. Ціна, вказана у формі замовлення на купівлю товарів, і відповідні витрати на доставку відносяться на рахунок клієнта після оформлення замовлення на купівлю. Якщо клієнт здійснює оплату за допомогою кредитної карти, hot - sale.com.ua передає покупцеві реквізити для оплати. У клієнта є можливість сплатити своє замовлення наличными кур'єрові при доставці товару або в службі доставки при його отриманні.

ВІДПРАВКА І ДОСТАВКА
За винятком випадків повної або часткової недоступності товарів, hot - sale.com.ua зобов'язується доставити товар або товари покупцеві особисто (г.Киев), в кур'єрську службу не пізніше чим через 2 (два) дні з моменту отримання замовлення на купівлю (виключаючи свята і вихідні дні). Прийняті замовлення вирушають і доставляються за допомогою кур'єрської служби, вибраної покупцем або кур'єром (тільки у г.Киеве). Для ознайомлення з усіма подробицями відправки і доставки необхідно звернутися до розділу "Доставка".

ПРАВО НА ВІДМОВУ

Повернення товарів, придбаних в інтернет-магазині hot, - sale.com.ua здійснюється за правилами, встановленими Законом України "Про захист прав споживачів".Клієнт має право відмовитися від свого замовлення, без яких-небудь санкцій і без пояснення причин. Період, в який можлива відмова, закінчується через 14 (чотирнадцять) днів з моменту, коли клієнт або третя особа, що відрізняється від кур'єрської служби або від довіреної особи клієнта, вступають у фізичне володіння товарами. З правилами повернення ви можете ознайомитися в розділі "повернення".

КЛІЄНТСЬКА СЛУЖБА

У разі потреби будь-якої підтримки або інформації, клієнт може звернутися в Службу підтримки клієнтів, заповнивши відповідну форму в розділі "Контакти" або по телефону (+38) 066 791 66 16.

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Hot - sale.com.ua ставить своєю метою максимальне збереження конфіденційності користувачів. Щоб дізнатися про порядок обробки персональних даних користувача і отримати подальшу інформацію про нашу політику конфіденційності, просимо звернутися до розділу "Політика конфіденційності".

ЗМІНА ЗАГАЛЬНИХ УМОВ ПРОДАЖУ

Якщо це буде злічено необхідним або доречним, hot - sale.com.ua зберігає за собою право вносити зміни або оновлення в Загальні умови продажу. Тому просимо періодично звертатися до розділу, присвяченого Загальним умовам продажу, і, у будь-якому разі, уважно читати його перед оформленням кожного замовлення.

ГАРАНТИИ И ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

HOT-SALE.COM.UA предлагает к продаже исключительно аутентичные, оригинальные высококачественные товары. Наш магазин не продает подержанные (бывшие в употреблении) изделия; исключая те случаи, когда подобные товары должны обладать особыми характеристиками (например, обусловленными типом материалов или специальной обработкой), hot-sale.com.ua обеспечивает точное указание подобных характеристик на карточке товара. В случае возможных повреждений, вызванных товарами, hot-sale.com.ua отклоняет любую ответственность, поскольку ответственность несет в данном случае изготовитель. Все товары, продаваемые на сайте hot-sale.com.ua, снабжены этикетками, которые являются неотъемлемой частью изделий. Магазин оставляет за собой право не принимать возвратов товаров без этикетки.

✅ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

Чтобы осуществить заказ на покупку на сайте интернет-магазина hot-sale.com.ua. необходимо, чтобы пользователь указал контактное лицо, действительный адрес доставки и контактный телефон,
Оформление заказа на покупку осуществляется посредством следующей процедуры:

  1.  После выбора одного или нескольких товаров для приобретения, нажать на "В КОРЗИНУ".
  2.  «Оформить заказ»- заполните форму заказа согласно инструкции. Выберите форму доставки, заполните ваши контактные данные. Поля с знаком * являются обязательными для заполнения.В форме заказа указываются основные характеристики заказанных товаров, цена (включая все налоги или сборы, если их можно определить), расходы на доставку, порядок оплаты и доставки товаров.
  3.  Перед отправкой формы заказа необходимо прочитать общие условия продажи и информацию о праве отказа от покупки. 
  4.  При оформлении заказа необходимо проверить вносимые данные, чтобы при необходимости исправить ошибки. Если у вас есть пожелания – заполните окошко «комментарии к заказу».
  5.  На данном этапе, чтобы отправить форма заказа в hot-sale.com.ua, нажать на "Подтвердить заказ". В тот момент, когда hot-sale.com.ua получит форма заказа, предложение о покупке считается переданным. Вы получите на свой e-mail копию заказа.
  6.  Заказ архивируется в базе данных полученых заказов и может быть проверен в любой момент.

Факт купли-продажи товаров считается заключенным только в тот момент, когда hot-sale.com.ua сообщит клиенту об отправке соответствующего товара или передаст его клиенту курьером.

✅ HOT-SALE.COM.UA сохраняет за собой право не выполнять заказы, данные о которых отсутствуют или являются ошибочными, либо отсутствуют гарантии платежеспособности клиента. В данных случаях пользователь будет проинформирован электронным письмом о невозможности выполнения заказа и причинах этого. Кроме того, hot-sale.com.ua оставляет за собой право не выполнять заказы на покупку, если по любой причине, в том числе временной, товар недоступен. В данном случае, в течение 3 (трёх) дней с момента получения заказа, магазин информирует электронным письмом или по телефону клиента о том, что товар недоступен. и осуществляет возврат средств, если таковые уже выплачены. Hot-sale.com.ua сохраняет за собой право принимать исключительно те заказы на покупку, которые отправляются по Украине.Если запрос исходит из другой страны, доставка и оплата заказа обговариваются в отдельном порядке. Если заказанные товары доступны, hot-sale.com.ua обязуется обработать заказ и отправить товары в течение 2-x (двух) дней. Магазин не несет никакой ответственности за задержки доставки товаров по независящей от нас причине, например, потому что доставкой управляет наемный персонал службы доставки.

✅ ОПЛАТА

В форме заказа указываются различные способы оплаты стоимости товаров и соответствующих расходов на доставку. Цена, указанная в форме заказа на покупку товаров, и соответствующие расходы на доставку относятся на счет клиента после оформления заказа на покупку. Если клиент осуществляет оплату с помощью кредитной карты, hot-sale.com.ua передаёт покупателю реквизиты для оплаты. У клиента есть возможность оплатить свой заказ наличными курьеру при доставке товара или в службе доставки при его получении.

✅ ОТПРАВКА И ДОСТАВКА

За исключением случаев полной или частичной недоступности товаров, hot-sale.com.ua обязуется доставить товар или товары покупателю лично (г.Киев), в курьерскую службу не позднее чем через 2 (два) дня с момента получения заказ на покупку (исключая праздники и выходные дни). Принятые заказы отправляются и доставляются посредством курьерской службы, выбранной покупателем или курьером (только в г.Киеве). Для ознакомления со всеми подробностями отправки и доставки необходимо обратиться к разделу "Доставка".

✅ ПРАВО НА ОТКАЗ

Возврат товаров, приобретенных в интернет-магазине hot-sale.com.ua осуществляется по правилам, установленным Законом Украины «О защите прав потребителей».Клиент имеет право отказаться от своего заказа, без каких-либо санкций и без объяснения причин. Период, в который возможен отказ, заканчивается через 14 (четырнадцать) дней с момента, когда клиент или третье лицо, отличающееся от курьерской службы или от доверенного лица клиента, вступают в физическое владение товарами. С правилами возврата вы можете ознакомиться в разделе «возврат».

✅ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА

В случае необходимости любой поддержки или информации, клиент может обратиться в Службу поддержки клиентов, заполнив соответствующую форму в разделе "Контакты" или по телефону (+38) 066 791 66 16.

✅ ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Hot-sale.com.ua ставит своей целью максимальное сохранение конфиденциальности пользователей. Чтобы узнать о порядке обработки персональных данных пользователя и получить дальнейшую информацию о нашей политике конфиденциальности, просим обратиться к разделу "Политика конфиденциальности".

✅ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ПРОДАЖИ

Если это будет сочтено необходимым или уместным, hot-sale.com.ua сохраняет за собой право вносить изменения или обновления в Общие условия продажи. Поэтому просим периодически обращаться к разделу, посвященному Общим условиям продажи, и, в любом случае, внимательно читать его перед оформлением каждого заказа.go_up icon