КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС (066) 791 66 16

Защита личных данных клиентов

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності спрямована на інформування користувачів сайту про обробку їх персональних даних і на ті, що належать їм права, у тому числі, з посиланням на зміну і видалення персональних даних, гарантуючи, що їх обробка здійснюється з дотриманням фундаментальних прав і свобод, а також достоїнства суб'єктів, що зачіпають, з особливою увагою до конфіденційності, особистої ідентичності і права на захист персональний дані.Hot - sale.com.ua  просить у клієнтів  надання певних персональних даних в цілях забезпечення управління покупками на сайті. У кожному випадку персональні дані можуть бути обов'язковими, і тоді відзначаються символом зірочки (*), або бути факультативними. Обов'язкові дані потрібні для забезпечення можливості магазину надавати користувачам спеціальні послуги, коли їх потрібно; тому йдеться про персональні дані, необхідні для користування прошеною послугою. Навпаки, несполучення або відсутність згоди на несполучення або відсутність згоди на обробку факультативних даних не містять в собі ніяких перешкод для користування прошеною послугою.
Hot - sale.com.ua  ні в якому разі не ставить в залежність оформлення замовлень на купівлю від згоди користувача на використання персональних даних в цілях маркетингу або профілізації.
Крім того, є можливість підписки на новині без реєстрації на hot - sale.com. ua .У усіх випадках існує право видалити свою адресу зі списку розсилки.

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности направлена на информирование пользователей сайта об обработке их персональных данных и на принадлежащие им права, в том числе, со ссылкой на изменение и удаление персональных данных, гарантируя, что их обработка осуществляется с соблюдением фундаментальных прав и свобод, а также достоинства затрагиваемых субъектов, с особым вниманием к конфиденциальности, личной идентичности и праву на защиту персональных данных.Hot-sale.com.ua  запрашивает у клиентов  предоставление определенных персональных данных в целях обеспечения управления покупками на сайте. В каждом случае персональные данные могут быть обязательными, и тогда отмечаются символом звездочки (*), либо являться факультативными. Обязательные данные необходимы для обеспечения возможности магазина предоставлять пользователям специальные услуги, когда они требуются; поэтому речь идет о персональных данных, необходимых для пользования запрашиваемой услугой. Напротив, несообщение или отсутствие согласия на обработку факультативных данных не заключают в себе никаких препятствий для пользования запрашиваемой услугой.

Hot-sale.com.ua  ни в коем случае не ставит в зависимость оформление заказов на покупку от согласия пользователя на использование персональных данных в целях маркетинга или профилирования.

Кроме того, имеется возможность подписки на новости без регистрации на hot-sale.com. ua .Во всех случаях существует право удалить свой адрес из списка рассылки.


go_up icon